Fundusze Europejskie

 

NOWY MODEL BIZNESOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP w ramach RPO WŁ 2014-2020

Dokumenty do pobraniaINTERNACJONALIZACJA FIRMY FIORE POPRZEZ WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO

Zapytanie ofertowe nr. 1

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe nr. 2

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe nr. 3

Dokumenty do pobrania


Compare