RODO

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów

Administratorem Danych Osobowych jest:FIORE Gernand, Biernacki i Tomas Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Kopernika 53a (90-553 Łódź)
W przypadku portali społecznościowych współadministratorami są:a) Facebook i Instagram linkiem
b) Pinterest informacje o RODO zamieszcza pod tym linkiem
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:dpo@fiore.pl
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej RODO) oraz w celu:a) Przesyłania newslettera – zgodnie z art. 6 lit. a RODO,
b) Udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane przez formularz kontaktowy zgodnie z art. 6 lit a RODO,
c) zawarcia i wykonywania umowy w sklepie internetowym – zgodnie z art. 6 lit. b RODO,
d) wykonywania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na:przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z art. 6 lit. f RODO.
Odbiorcami danych osobowych będą:a) Poczta Polska,
b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
c) przedsiębiorstwa kurierskie,
d) w przypadku zamówień z poza UE, dane osobowe będą przetwarzać przedsiębiorstwa kurierskie zapewniające realizację zamówienie w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi:a) w przypadku zarejestrowanego klienta sklepu internetowego, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrejestrowania,
b) w przypadku złożenia zamówienia dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiona była ostatnia faktura
Podanie Państwa danych osobowych jest:dobrowolne, konieczne jednak do realizacji umowy lub przekazania zamówionej informacji, a w przypadku wystawienia faktury, dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.
Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje:brak możliwości wykonania umowy, brak możliwości wystawienia faktury.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:zbierana jest wyłącznie w przypadku usługi newslettera albo w celach kontaktowych.
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu dopasowania oferty handlowej.
Ponadto informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego którego dane kontaktowe dostępne są pod adresem www.uodo.gov.pl